Tag Archives: racun perosak

AMALAN PERTANIAN BAIK (APB)

Amalan Pertanian Baik adalah satu cara mengurus ladang pertanian samada tanaman, ternakan atau perikanan yang berasaskan prinsip dan piawaian amalan mengurus dan mengendali ladang pertanian yang diamalkan oleh pengusaha. Penerapan amalan ini bermula dari peringkat perancangan dan pembangunan ladang, pengurusan … Continue reading

Posted in penanaman sayur | Tagged , , | Leave a comment