Tag Archives: jenis penyakit

PENYAKIT AYAM KAMPUNG

Ayam Kampung masih ada risiko serangan penyakit. Antara penyebab serangan penyakit pada ayam kampung ialah disebabkan warisan, pemakanan, pengurusan, persekitaran dan jangkitan daripada keadaan sekeliling. Antara Langkah Pencegahan Penyakit:

Posted in ayam kampung | Tagged , | Leave a comment