Tag Archives: perbandingan sistem fertigasi

PERBANDINGAN FERTIGASI GANTUNG & BIASA

Teknologi fertigasi semakin giat diusahakan oleh pengusaha ladang dan pengeluar buah-buahan dan sayuran. Hasil pengeluaran bukan sahaja dapat ditingkatkan dengan berganda tetapi kaedah penanaman dapat dipermudahkan, mengelak serangan musuh perosak dan pada masa yang sama kos buruh dapat dikurangkan Fertigasi … Continue reading

Posted in fertigasi gantung | Tagged , | 4 Comments