Penanaman Kobis secara Fertigasi di Tanah Rendah

Kobis (Brassica oleracea L. capitata) merupakan sejenis sayuran dari Keluarga Brassicaceae.

Penanaman kobis secara fertigasi di tanah rendah telah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan.

Bergantung kepada varieti, tanaman kobis secara fertigasi boleh dituai selepas 75 – 90 hari selepas dipindahkan ke polibeg.

Prestasi purata hasil sepokok adalah 2.0 kg sepokok. Pengusaha perlulah mencapai prestasi hasil yang optimum bagi memastikan pengusaha mendapat modal pelaburan dalam masa yang singkat.

Penanaman kobis juga boleh diintegrasikan bersama tanaman yang lain bagi memaksimakan penggunaan ruang di bawah struktur pelindung hujan untuk menjanakan hasil tambahan kepada pengusaha.

Penanaman kobis menggunakan sistem fertigasi di struktur pelindung hujan dapat memberi hasil dan pertumbuhan pokok yang baik.

Gerak kerja penanaman kobis secara fertigasi di tanah rendah meliputi:

1. Pemasangan sistem pengairan fertigasi
2. Penyediaan dan memindahkan anak benih
3. Pengurusan tanaman: Pembajaan & Kawalan penyakit dan serangga perosak
4. Penuaian hasil

Penanaman kobis menggunakan sistem fertigasi dapat memberi hasil dan pertumbuhan pokok yang baik.

Penanaman kobis juga boleh diintegrasikan bersama tanaman yang lain bagi memaksimakan penggunaan ruang di bawah struktur pelindung hujan untuk menjanakan hasil tambahan kepada pengusaha.

Penanaman kobis secara fertigasi di tanah rendah dapat mengurangkan pengantungan kepada tanah pertanian di tanah tinggi yang semakin terhad.

Harress
Latest posts by Harress (see all)

About Harress

Senior Editor myagriDotComDotMy yang serius sewaktu berkebun.
This entry was posted in Fertigasi, fertigasi kobis bunga, kobis, kobis bunga and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply