PROSES TRANSPIRASI

Transpirasi adalah proses kehilangan air dari daun ke persekitaran melalui stomata dalam bentuk wap air. Air hilang dalam kuantiti kecil melalui penyejatan dari permukaan bunga atau daun dan juga lentisel pada batang.Namun, hampir 90% air hilang adalah dalam bentuk wap air dan kebanyakannya hilang melalui liang-liang kecil pada permukaan daun, yang dikenali sebagai stomata.

Proses transpirasi pada tanaman

Stomata berada pada bahagian daun. Stomata hadir pada kedua sisi daun atau hanya pada salah satunya. Stomata yang hadir di kedua sisi daun disebut amphistomatic, jika hanya terdapat pada sisi atas daun dinamakan epistomatic dan jika pada sisi bawah sahaja disebut hypostomatic. Stomata ditemukan dalam epidermis daun hampir 1-12% luas permukaan daun. Kehadiran stomata menyebabkan berlakunya proses transpirasi.

Transpirasi membantu tanaman menjaga suhu tanaman agar tidak terlalu panas sekaligus juga membantu membekalkan mineral dan bahan lainnya ke bahagian tanaman. Ianya juga berfungsi untuk membenarkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida semasa fotosintesis dan juga respirasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi:
1. Kelembapan- Jika kelembapan tinggi, maka ia akan mengurangkan proses transpirasi berlaku
2. Suhu- Jika suhu di sekeliling tinggi, maka ia akan meningkatkan kadar transpirasi pada pokok
3. Cahaya- Jika penerimaan cahaya tinggi,maka transpirasi tumbuhan meningkat kerana ia menyebabkan stomata terbuka sehingga tumbuhan kehilangan banyak air.
4. Angin- Semakin tinggi kelajuan angin, semakin banyak air tersejat, menyebabkan kadar transpirasi bertambah

ysuhaimi
Latest posts by ysuhaimi (see all)

About ysuhaimi

Penulis jemputan MYAGRI. Dikenali sebagai Dr Mut. Veteran Agronomist, Researcher dan Farmers yang sering menulis berkaitan tentang pertanian tepat guna.
This entry was posted in transpirasi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply