Fakta Pertanian Organik di Malaysia

Industri organik di Malaysia berkembang secara perlahan berbanding dengan negara – negara jiran di ASEAN.

Keluasan ladang organik berbanding keseluruhan gunatanah pertanian di Malaysia adalah 0.01%.

Angka ini rendah berbanding negara seperti Filipina (0.68%), Vietnam (0.35%), Thailand (0.16%) dan Indonesia (0.16%).

Masalah Perladangan Organik di Malaysia:

1. Kaedah perlaksanaan yang tidak mematuhi piawaian

2. Komitmen petani yang rendah

3. Tidak konsisten

4. Kurangnya sokongan dari pihak tertentu

5. Masalah pemasaran hasil

6. Pengeluaran dan varieti komoditi organik yang sedikit

Kongsikan!
This entry was posted in Tanaman Organik and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply