PENGURUSAN PEROSAK DAN PENYAKIT KACANG PANJANG

Kacang Panjang (Vigna unguiculata subsp. sesquapedalis L) merupakan sejenis tanaman sayuran jenis buah dari keluarga Fabaceae yang ditanam di Malaysia. Tumbuhan ini ditanam secara komersil oleh petani tempatan untuk pasaran domestik dan juga pasaran ekspot. Dengan itu, bagi mengekalkan pasaran yang baik, pengurusan tanaman haruslah dilakukan dengan baik bagi mengelakkan kemerosotan kualiti tanaman dan hasilnya. Terutamanya pengurusan serangga perosak dan penyakit tanaman.

Kongsikan!
This entry was posted in PENYAKIT DAN PEROSAK KACANG PANJANG and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply