ANALISA EKONOMI TANAMAN CILI

Tanaman cili fertigasi

Tanaman cili fertigasi

Projek.Cili merah atau Capsicum annum adalah tanaman jangka masa singkat yang bernilai tinggi. Penanaman cili merah dijalankan dengan menggunakan kaedah konvensional dan sistem fertigasi. Terdapat dua kaedah sistem fertigasi yang diamalkan di Malaysia, iaitu penanaman cili merah di bawah struktur pelindung hujan dan fertigasi terbuka; menanam cili merah tanpa struktur pelindung hujan. Kesemua tiga sistem penanaman mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sistem penanaman manakah yang lebih berbaloi untuk diusahakan?

Kos dan faedah. Data diperolehi daripada plot projek perintis di bawah MARDI dan Jabatan Pertanian menunjukkan bahawa sistem mana yang lebih berbaloi untuk diusahakan. Analisis kos-faedah menunjukkan bahawa kos pengeluaran bagi cili merah menggunakan kedua-dua sistem fertigasi adalah RM1.19 / kg (di bawah struktur pelindung hujan) dan RM1.56 / kg (fertigasi terbuka), masing-masing, berbanding RM2.03 / kg menggunakan kaedah konvensional masing-masing. Pendapatan bersih setiap pusingan per hektar untuk penanaman cili merah menggunakan sistem fertigasi di bawah struktur pelindung hujan adalah RM105,654  dan fertigasi terbuka telah RM77,415  lebih tinggi daripada kaedah konvensional (RM55,900).

Kos faedah yang positif. Jika nisbah kos faedah dibandingkan, pengusaha yang menggunakan struktur pelindung hujan mampu memperolehi RM 0.92 bagi setiap RM 1.00 yang dilaburkan dan RM 0.86 untuk fertigasi terbuka. Manakala penanaman cili merah secara konvensional mampu mendapat RM 0.59 bagi setiap RM1.00 yang dilaburkan. Pendapatan bersih yang lebih tinggi adalah kerana hasil cili merah yang tinggi, hampir dua kali ganda bagi setiap hektar berbanding kaedah konvensional.

Bajet Separa. Analisis bajet separa juga menunjukkan nilai faedah yang lebih tinggi daripada nilai implikasi sekiranya petani beralih daripada menggunakan kaedah konvensional kepada penanaman cili merah menggunakan kedua-dua sistem fertigasi.

Secara keseluruhan, penanaman cili merah menggunakan teknologi fertigasi terbukti dapat meningkatkan hasil cili merah dan mempunyai daya maju yang tinggi. Kos atau modal permulaan yang tinggi akan diimbangi oleh hasil pengeluaran yang tinggi. ia juga terbukti berkesan dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman cili merah sehingga 3 – 4 kali ganda berbanding kaedah konvensional. Teknologi ini juga lebih mesra alam berbanding kaedah konvensional dan mengikut amalan pembangunan pertanian lestari, di samping mematuhi agenda pertanian negara.

Jadual 1: Perbandingan kos pengeluaran sistem penanaman cili merah secara fertigasi di bawah SPH dan fertigasi terbuka.

Parameter Purata kos bagi penanaman cili merah fertigasi di bawah SPH Purata kos bagi penanaman cili merah secara fertigasi terbuka Penanaman cili merah secara konvensional
(RM / ha / tahun) % (RM / ha / tahun) % (RM / ha / tahun) %
Kos Pembangunan 270,000 78.7 50,000 40.27  

80,000

 

38.7

Kos input 44,292 12.92 48,570 39.12 30,000

 

23.2

 

Kos buruh 21,600 6.34 21,600 17.4 43,200

 

33.5

 

Kos lain 7,000 2.04 4,000 3.21 6,000 4.6
Jumlah 342,892 100 124,170 100 129,200 100

 

Jadual 2: Perbandingan hasil/ hektar di antara sistem fertigasi di bawah SPH dan terbuka bagi tanaman cili merah untuk semusim.

Parameter Penanaman cili merah fertigasi di bawah SPH Penanaman cili merah fertigasi terbuka Penanaman cili merah secara konvensional
Purata hasil (kg / ha) 27,720 22,500 18,000
Purata pendapatan kasar (RM) @ RM5.00/ kg 138,600 112,500  

90,000

Kos pengeluaran (RM / kg) 1.19 1.56  

2.03

Purata kos pengeluaran (RM/ha) 32,946 35,085  

36,600

 

Purata pendapatan bersih (RM/ha) 105,654  77,415  

55,400

 

 

Jadual 3: Analisis daya maju pengeluaran cili merah menggunakan sistem fertigasi di bawah SPH dan fertigasi terbuka.

Petunjuk daya maju Penanaman cili merah fertigasi di bawah SPH Penanaman cili merah fertigasi terbuka Penanaman cili merah secara konvensional
Nilai kini bersih (NKB) @ 10% 435,400.12 686,230.31 406,649.71
Kadar pulangan dalaman (KPD) 48.02% 49.7%  

47.5%

Tempoh pulangan modal (tahun) 3 1  

2

Nisbah kos faedah (NKF) @ 10% 1.92 1.86  

1.59

 

 

Jadual 4: Belajawan separa teknologi penanaman cili merah secara fertigasi berbanding kaedah penanaman secara konvensional

Perubahan kaedah konvensional kepada sistem fertigasi
Jenis Pengeluaran Cili merah Jenis Pengeluaran Cili merah
Penanaman fertigasi di bawah struktur pelindung hujan Fertigasi terbuka Penanaman fertigasi di bawah struktur pelindung hujan Fertigasi terbuka
Faedah Implikasi
Hasil meningkat 55.44 tan * RM5.00/kg * 1000 = RM 277,200 45 tan * RM5.00 * 1000 = RM 225,000 Kos meningkat Struktur pelindung hujan (SPH) = RM 270,000 Sistem pengairan fertigasi = RM 50,000
Pengurangan kos Purata kos buruh / tahun = RM 21,600 Purata kos buruh / tahun = RM 21,600
Jumlah Faedah RM 298,800 RM 246,600 Jumlah implikasi RM 270,000 RM 50,000
+ RM 28,800 + RM 196,600

 

ysuhaimi
Latest posts by ysuhaimi (see all)

About ysuhaimi

Penulis jemputan MYAGRI. Dikenali sebagai Dr Mut. Veteran Agronomist, Researcher dan Farmers yang sering menulis berkaitan tentang pertanian tepat guna.
This entry was posted in Cili, Fertigasi and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply